niet

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van Ahola Production Design, gevestigd aan Wenneker 16 7152HB te Eibergen. Ahola Production Design is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de registratie nummer 32125014.


Onze Privacy Policy legt u uit hoe wij de persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.aholaproductiondesign.nl en onze services (“Service”).

Door de Service te gebruiken, begrijpt u en stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze Privacy Policy. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service (“Gebruikers”).

Ahola Production Design (hierna “Ahola Production Design”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) respecteert de privacy van de gebruikers en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

Welke informatie we verzamelen?

Ahola Production Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Ahola Production Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Bouwen van netwerken
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ahola Production Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Ahola Production Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Ahola Production Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de mail.

Delen van persoonsgegevens met derden?

Ahola Production Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookie statement

De website van de Ahola Production Design maakt gebruik van Google Analytics. Ook gebruiken we cookies om de website optimaal te laten functioneren. We gebruiken geen tracking cookies en weet dus niet waar vandaan uw onze website bezoekt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ahola Production Design heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aholaproductiondesign.nl.

Ahola Production Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze Privacy Policy is voor het laatst herzien op 12 februari 2019.

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen zonder u vooraf in kennis te stellen van onze intentie om wijzigingen aan te brengen.

Heeft u nog vragen? Bel (06 53334082) of mail ons gerust.