niet

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.aholaproductiondesign.nl. De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en wordt geleverd door Ahola Production Design. Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. Geen ander gebruik is toegestaan tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Ahola Production Design.

Op alle inhoud die op deze website wordt getoond, inclusief logo’s, tekst, foto’s, illustraties of ander materiaal, berust een auteursrecht op of andere eigendomsrechten (waaronder niet beperkt tot intellectuele eigendommen) van de maker of van Ahola Production Design.¬†

Ahola Production Design respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, neem dan contact met ons op per mail

Aansprakelijkheid

Ahola Production Design is niet aansprakelijk  voor de onvolledigheid, onnauwkeurigheid, onbetrouwbaarheid, ongeschiktheid, de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische uitingen op de website voor welk doel dan ook.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is actueel tot nader order en is onder voorbehoud van eventuele onvolledigheden en / of onjuistheden. Ahola Production Design is niet verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website. Voor de fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kunt u ons contacten via de mail.

E-mail disclaimer

Alle e-mailberichten inclusief de bijlagen van Ahola Production Design zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u e-mail per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.